Sản phẩm thiết bị lọc nước

Thiết bị lọc nước là thiết bị giúp loại bỏ các bụi bẩm, asen, các kim loại nặng có hại trong nước... Thiết bị lọc nước hiện nay là du cầu của nhiều hộ gia đình có nguồn nước sinh hoạt, hiện nay Việt Nam có dân số tăng lên ngày càng nhanh, ở các nhà máy cơ sở hay ở các làng nghề luôn mọc lên liên tục. Nó đã tạo nên mạnh ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường  chúng ta, các loại này nếu không xử lý đúng cách sẽ làm cho nguồn nước ngày càng xuống cấp và ô nhiễm. 

Bình lọc nước inox Bình lọc nước inox

Bình lọc nước inox

LH: 0978.262.607
Bồn com posite Pentair

Bồn com posite Pentair

LH: 0978.262.607
Ly lọc nước Ly lọc nước

Ly lọc nước

LH: 0978.262.607
Ly lọc nước 01

Ly lọc nước 01

LH: 0978.262.607
Ly lọc nước 02

Ly lọc nước 02

LH: 0978.262.607
Ly lọc nước 03

Ly lọc nước 03

LH: 0978.262.607
Ly lọc nước 04

Ly lọc nước 04

LH: 0978.262.607
Túi lọc 01

Túi lọc 01

LH: 0978.262.607
Túi lọc 02

Túi lọc 02

LH: 0978.262.607
Túi lọc 03

Túi lọc 03

LH: 0978.262.607
Túi lọc 04

Túi lọc 04

LH: 0978.262.607