Phèn chua

Phèn chua được gọi theo nhiều cách khác nhau như phèn nhôm hay nhôm sunfat. Một loại muôi sunfat kép của kali và nhôm kết hợp. Phèn chua là loại không có tính chất độc, nó có vị chua và có thể rất ít tan trong nước. Và ngược lại thì nó tan nhiều trong nước nóng. Nên nó có thể tinh chế lại bằng cách kết tinh lại trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là KAl(SO4)2·12H2O hoặc K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. Đây là một dạng tinh thể khi ngậm 24 phân tử nước.

Phèn chua có thể có to có nhỏ k đều, không màu, hoặc trắng, cũng có thể trong hoặc hơi đục.

Hiện tại không có sản phẩm nào !