Hạt nâng PH

Hạt nâng PH nguyên liệu dùng để nâng độ PH trong nước. Hạt nâng PH là một sản phẩm nó được sản xuất tại thị trường Việt Nam nên có giá thành thấp và ổn định. Những sản phẩm ngoại nhập khác nhưng chất lượng của nó vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng nó.

Hạt nâng PH tạo độ PG quá cao như trường hợp hạt corosex và nó không tạo màng trên bề mặt nước. ngâm càng lâu nó càng ổn định.

Hiện tại không có sản phẩm nào !