Cát thạch anh

Cát lọc nước là một vật liệu lọc thông dụng và rất được phổ biến, nó luôn có trong hệ thống lọc nước và rất dễ tìm, Cát lọc nước có nhiều loại như: thạch anh, mangan, than hoạt tính,... Mỗi loại bạn điều có một đặc điểm riêng biệt tùy theo mục đích sử dụng của bạn.
Nước sau khi bạn lọc sạch các chất bẩn, chất độc hại hay vi khuẩn thì bạn có thể sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt và đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng tốt của bộ y tế.