Sản phẩm thiết bị lọc nước

Thiết bị lọc nước là thiết bị giúp loại bỏ các bụi bẩm, asen, các kim loại nặng có hại trong nước... Thiết bị lọc nước hiện nay là du cầu của nhiều hộ gia đình có nguồn nước sinh hoạt, hiện nay Việt Nam có dân số tăng lên ngày càng nhanh, ở các nhà máy cơ sở hay ở các làng nghề luôn mọc lên liên tục. Nó đã tạo nên mạnh ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường  chúng ta, các loại này nếu không xử lý đúng cách sẽ làm cho nguồn nước ngày càng xuống cấp và ô nhiễm. 

Túi lọc 05

Túi lọc 05

LH: 0978.262.607
Túi lọc nước Túi lọc nước

Túi lọc nước

LH: 0978.262.607
Đèn UV

Đèn UV

LH: 0978.262.607
Đèn UV AQUAPRO

Đèn UV AQUAPRO

LH: 0978.262.607
Đèn UV AQUAPRO

Đèn UV AQUAPRO

LH: 0978.262.607