Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường

Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường
Căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định Đánh giá Môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết Bảo vệ môi trường
Căn cứ Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
-         Các dự án sản xuất, kinh doanh trước khi đi vào hoạt động phải lập Cam kết Bảo vệ môi trường hoặc Đánh giá Tác động môi trường theo quy định.
-         Định kỳ (6 tháng/1 năm) phải lập Báo cáo Giám sát môi trường gửi cơ quan có chức năng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT hỗ trợ, tư vấn:
-         Khảo sát tình hình thực tế
-         Lập Cam kết Bảo vệ môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường
-         Báo cáo hoàn thành
-         Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
-         Dịch vụ lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường nước, không khí…
Vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT để được tư vấn miễn phí.