Sỏi lọc

Sỏi lọc

Sản phẩm: sỏi lọc

Xuất xứ : Việt Nam

Công dụng: làm lớp đỡ bể lọc.

Dạng viên

Kích thước: 2-4mm ; 3-5mm ; 4-8mm ; 5-10mm ; 8-12mm ; 12-20mm.