PAC : Poly Aluminium Chloride

 PAC : Poly Aluminium Chloride

 

Xuất xứ: Trung Quốc

Công dụng: keo tụ các chất ô nhiểm lơ lửng trong nước.

Ưu điểm: tạo bông cặn to giúp cho quá trình lấy diễn ra nhanh hơn

Màu sắc: trắng sữa và vàng chanh.

Đóng gói: 25kg/bao