Lõi xếp khía Graver QMA

Lõi xếp khía Graver QMA

Với cấu tạo bằng giấy Polypropylen gấp nếp, diện tích bề mặt lọc của lõi xếp khía Graver rất lớn.

Hiệu quả lọc cao, lọc tinh

Loại DOE hai đầu bằng hoặc SOE 1 đầu Oring 226, 1 đầu nhọn (FIN) hoặc đầu bằng Flat

Ứng dụng: lọc dược phẩm, lọc nước sạch, lọc nước giải khát,...