Dịch vụ

Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường

Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường Căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định Đánh giá Môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết Bảo vệ môi trường

Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp, nước thải

Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp, nước thải

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT chuyên: - Cung cấp sản phẩm lọc nước, lọc chất lỏng, xử lý nước cấp dùng cho sinh hoạt, sản xuất. - Cung cấp sản phẩm cho các công trình, dự án xử lý nước thải (công nghiệp, chăn nuôi, sinh hoạt...) - Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước dùng cho sinh hoạt, sản xuất, chế biến thực phẩm.